20.36Go sing, too loud
Make your voice break
Sing it out
Go scream, do shout
Make an earthquake

21.07vad gör vi ikväll
när dom andra sover
jag gick upp vid två men
blir aldrig trött före fem

RSS 2.0